Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čtyroká, Jiřina, 1939-
Autor článku
   Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 9 Retz
   Bericht 1993 über die Revision geologischer Aufnahmen und Kartierungsbohrungen auf Blatt 9 Retz
   Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň) (34-13 Dyjákovice)
   Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky) (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-13 Přerov, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
   Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie) (24-224 Olomouc)
   Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria)
   Blatt 9 Retz. Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 9 Retz
   The Carpathian Foredeep
   A contribution to taxonomy of some agglutinated foraminifera in the Miocene of Moravia and Slovakia
   The Danube Basin
   Doc. Dr.Ivan Cicha, DrSc. šedesátníkem
   The genus Bulimina (Foraminifera) in the Upper Tertiary sediments of the basins of Central Paratethys
   The genus Bulimina (Foraminifera) in Upper Tertiary sediments of the basins of Central Paratethys
   Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
   Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
   Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
   Important agglutinated foraminifers in the Miocene of Moravia and Slovakia
   Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
   Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
   Několik poznámek k taxonomii vybraných zástupců aglutinovaných dírkovců v miocénu Západních Karpat
   Neogene agglutinated foraminifers
   Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
   Nové poznatky o rodu Spiroplectinella Kiselman,1972 (Foraminiferida)
   Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
   Oligocene and Miocene Uvigerina from the western and central Paratethys
   Poznámka k okrajovému výskytu spodního bádenu v sz. části karpatské předhlubně
   Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně (33-24 Hnánice)
   Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
   Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
   Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
   Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě) (34-22 Hodonín)
   "Skalka" u Heršpic
   Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
   Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova (25-13 Přerov)
   Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)
   Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov)
   Zpráva o mapování miocénu na listu 1:50.000 9-Retz (Dolní Rakousko)
   Zpráva o mikropaleontologickém zpracování spodního miocénu (eggenburg, ottnang) ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)