Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čtyroká , Jiřina
Autor monografie
   geologická mapa 24-41 Vyškov
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-42 Kojetín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
   Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
Autor článku
   August Emanuel Reuss - mikropaleontolog
   Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
   Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria)
   Biostratigraphical correlation (Foraminifers and Nannofossils) of the Karpathian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria)
   Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí)
   Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
   Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc
   Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna