Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čtyroký, Pavel
Autor článku
   7. konference o vltavínech ve Znojmě od 17. do 19.září 1996
   Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 9 Retz
   Bericht 1993 über die Revision geologischer Aufnahmen und Kartierungsbohrungen auf Blatt 9 Retz
   Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
   Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Teriär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
   Berichte über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 9 Retz
   Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
   Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
   Biostratigraphy of Tertiary coal-bearing deposits of Bohemia and Moravia (C.S.R.)
   Blatt 9 Retz. Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 9 Retz
   Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
   Eggenburgian, Ottnangian and Karpatian (Early Miocene) along the Bohemian Massif in Moravia (Czechoslovakia)
   Evolution of the family Rzehakiidae (Mollusca, Bivalvia) in the Teriary of Euroasia
   Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
   Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
   Geologická minulost Pavlovských vrchů
   Geologie východního okraje Českého masívu v Dolním Rakousku
   Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
   Litostratigrafie a biostratigrafie panonu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
   Lower Miocene freshwater ostracods and gastropods from the Chomutov area of Northern Bohemia, Czech Republic
   Lower/Middle Miocene structural evolution of the overthrust of the Western Carpathians in South Moravia (Czech Republic)
   Marine und brachyhaline Bivalven aus dem Karpatium des Korneuburger Beckens (Untermiozänen; Österreich)
   Das Miozähn südostlichen Teiles der Karpatenvortiefe bei Mikulov (Mähren, Tschechslovakei)
   Nález měkkýšů v dynowských slínovcích (menilitovém souvrství) ždánické jednotky
   Nález pteropodů Clio triplicata Audenino v eggenburgu zóny Waschbergu na jižní Moravě (34-23 Břeclav)
   Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě
   Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
   Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
   Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav (34-23 Břeclav)
   Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
   Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
   Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
   Pannonian and ? Pontian at the SW margin of the Vienna Basin near Mikulov (Moravia, Czechoslovakia)
   A pebble with marine fauna from the moldavite-bearing gravels near Slavětice (Czechoslovakia)
   Pirenella moravica (M. Hoernes) (Mollusca, Gastropoda) in the Eggenburgian in South Moravia and Lower Austria
   Pozoruhodné konkrece z miocenního moře
   Pracovní sjezd Rakouského spolkového geologického ústavu v říjnu 1993 v Mieming v Tyrolsku
   Report by Working group on the Regional Classification of the Western Carpathians at the Czech Stratigraphic Commission
   Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě) (34-22 Hodonín)
   Spodní miocén (eggenburg a ottnang) jz. části čelní hlubiny na Moravě
   Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
   Stratigrafický výzkum paleogénu Turnianskej kotliny v okolí Drienovce na východním Slovensku
   Stratigrafie svrchního miocénu a pliocénu Hornomoravského úvalu
   Stratigraphy of moldavite-bearing deposits in Moravia (Czechoslovakia)
   Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin (11-22 Kadaň)
   Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
   Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
   Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
   VIII. Kongres regionálního výboru pro stratigrafii mediteránního neogénu (RCMNS)
   Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)
   Vzácný nález vltavínu z vídeňské pánve na Moravě
   Za krásami erozních útvarů Kappadocie
   Za RNDr. Ladislavem Markem, CSc. (1.12.1928 - 18.2.1995)
   Zhodnocení měkkýšů eggenburgu a ottnangu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
   Zhodnocení měkkýšů karpatu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
   Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
   Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
   Zpráva o mikropaleontologickém zpracování spodního miocénu (eggenburg, ottnang) ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
   Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat