Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čurda, Jan
Autor monografie
   Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000
   České lázně a lázeňství
   Expertní stanovisko ČGS k interpelaci poslance JUDr. V. Bárty se smyslu státní surovinové politiky a k údajům o jakosti těženého uhlí a objemu zásob na ložisku Tušimice-Libouš
   Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
   hydrogeologická mapa - list 14-42 Rýmařov
   hydrogeologická mapa - list 15-31 Bruntál
   hydrogeologická mapa - list 15-33 Moravský Beroun
   hydrogeologická mapa - list 25-11 Hlubočky
   hydrogeologická mapa 14-22 Jeseník
   hydrogeologická mapa 14-24 Bělá pod Pradědem
   hydrogeologická mapa 14-33 Polička
   hydrogeologická mapa 14-34 Svitavy
   hydrogeologická mapa 14-43 Mohelnice
   hydrogeologická mapa 14-44 Šternberk
   hydrogeologická mapa 15-11 Zlaté Hory
   hydrogeologická mapa 23-24 Polná
   hydrogeologická mapa 24-12 Letovice
   hydrogeologická mapa 24-21 Jevíčko
   hydrogeologická mapa 24-22 Olomouc
   hydrogeologická mapa 24-24 Prostějov
   hydrogeologická mapa 24-31 Velké Meziříčí
   hydrogeologická mapa 24-33 Moravský Krumlov
   hydrogeologická mapa 25-12 Hranice
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-23 Králíky
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 14-41 Šumperk
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-13 Vrbno pod Pradědem
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-14 Karviná
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-41 Hlučín
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-43 Ostrava
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-11 Nové Město na Moravě
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-34 Ivančice
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-42 Kojetín
   Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-13 Přerov
   Hydrogeologická rajonizace ČR 1: 1 000 000
   Hydrogeologické a vodohospodářské regulativy pro návrh limitních podmínek těžby štěrkopísků ve specifických oblastech ST1-ST6 na území Olomouckého kraje (č.j. ČGS 150/09/0774)
   Mapa hydrogeologických poměrů České republiky
   Mapa typů porozity předkvartérních hornin České republiky
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje
   Metodický pokyn ke směrnici ZGM ČR 25 VIII. Geofaktory životního prostředí
   Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
   Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch
   Odborné vyjádření ČGS k záměru "Pískovna Věrovany" pro MŽP
   Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC - ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků
   Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
   Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
   Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-41 Šumperk
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-34 Svitavy
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-43 Mohelnice
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-12 Hranice
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-13 Přerov
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 14-33 Polička
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, listy 15-12 Osoblaha a 15-14 Krnov
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-12 Letovice
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-21 Jevíčko
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-23 Protivanov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 24-224 Olomouc
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-122 Brněnec
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov
   Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 24 - 224 Olomouc
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
   Žďárské vrchy
Autor článku
   Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice
   DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
   DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
   Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
   Geologická charakteristika Santonu a Hrubé skály
   Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
   Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
   Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze
   Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze
   Hydrogeologická charakteristika Oderské kotliny
   Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
   Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě)
   Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník)
   Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
   Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova
   Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
   Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství
   Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova (25-13 Přerov)
   Hydrogeologie okresu Svitavy
   Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu (14-44 Šternberk)
   Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu
   Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
   Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
   Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
   Jubilující Břevnov očima hydrogeologa
   Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
   Krasová hydrogeologická struktura masivu Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
   Lázně Bochoř na Přerovsku (25-13 Přerov)
   Lázně Skalka u Prostějova (24-24 Prostějov)
   Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
   Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování (14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko)
   Niva - důležitý hydrogeologický fenomén
   Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
   Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
   SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
   Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
   Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
   Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
   Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
   Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy (24-12 Letovice)
   Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)