Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ďuďa, Rudolf
Autor článku
   Altait - nový telurid z ložiska Zlátá Baňa
   Ametysty České republiky a Slovenské republiky
   Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
   Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
   Mineralogicko-geochemická zonalita ložiska Remetské Hámre
   Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
   Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova
   Natroalunit a natrojarosit zo Šace
   Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
   Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei)
   Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
   Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
   Vzťah mineralogickej a geochemickej zonálnosti na ložisku Zlatá Baňa (Slanské vrchy)
   Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota