Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ďurža, Ondrej
Autor článku
   Fyzikálne a chemické vlastnosti pyritu z Sb ložiska Dúbrava
   Gold-bearing arsenopyrite of the Pezinok antimonite deposit
   Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)
   Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec
   Termoelektrické napätie pyritu a obsah zlata vo vulkanickom komplexe Vtáčnika
   Využitie termoelektrického napätia pyritov pri vyhľadávaní zlata
   Závislosť elektrických vlastností pyritu z ložiska Rudňany od chemického zloženia