Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ďurica, Dušan
Autor monografie
   Coal Bed Methane in the Czech Part of the Upper Silesian Basin
Autor článku
   70th anniversary of the birth of RNDr. Bartolomej Leško, DrSc.
   Bahenní sopky v Ázerbajdžánu
   Člověk a geologický vývoj Země
   Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
   Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let
   Ehem. Tschechoslovakei/Former Czechoslovakia. Part I : Europe and Asia
   Geological and Petrological Models of the Earth's Crust in Central Europe. Reviews of Geologic Investigations by Drilling
   Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
   Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí.
   History of the Pannonian basin and its margins in the Cenozoic
   Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
   K pětaosmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
   K pětašedesátinám prof. RNDr. Miloše Suka, DrSc.
   Nejvýznamnější počin v dějinách moderní evropské geologie
   Několik poznámek ke geologii a roponosnosti Iráku
   Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
   Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
   Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
   O roli litologičeskogo faktora v formirovanii lovušek nefti i gaza
   Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
   RNDr. Miroslav Gabriel (*1932, +2001)
   RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
   Saxonská tektonika v Českém masivu
   Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
   Tibor Buday osmdesátipětiletý
   Tibor Buday osmdesátníkem
   Úkoly ropné geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
   Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
   Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
   Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Úvodem