Podrobnosti záznamu

Jméno
   Řídkošil, Tomáš
Autor monografie
   Bohemian Paradise Geopark
   Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví
   Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Závěrečná zpráva
   Geopark Český ráj
   Geoturismus
   Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí - Exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
   Semily. Sborník k osmdesátinám Vladimíra Prouzy
   VENTS 2007 Turnov - Sedmihorky: Abstracts and excursion guide
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
Autor článku
   Automatizovaná databáze IČ spekter minerálů
   Automatizovaná databáze infračervených spekter minerálů
   Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
   Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
   Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
   Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
   Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
   Co objevili v Českém ráji vulkanologové?
   Diamanty a zlato na Zlatonosném pobřeží
   Eulynit z Jáchymova a Smrkovce
   Geologické a mineralogické sbírky turnovského muzea
   Ignimbrit - hornina sopkou zrozená
   Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
   Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
   Minerály řady russellit-koechlinit
   Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
   Minerály stříbra
   Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
   Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrančice deposit near Příbram, Czechoslovakia
   Oxidické minerály bizmutu v České republice
   Podkrkonošské karneoly
   Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
   Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
   Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
   Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín volcanic field (NE Bohemia) and estimation of subsequent erosional rates.
   Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín volcanic field (NE Bohemia) and subsequent erosion rates estimation
   Retgersite from Jáchymov, Krušné hory Mountains, Czech Republic
   Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Sillénit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
   Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group
   Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
   Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
   Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
   Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
   Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
   "Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři
   Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
   Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
   Tertiary Volcanic Activity in Bohemian Paradise Geopark
   Tetrarooseveltite, beta-Bi(AsO4), a new mineral species from Moldava deposit, the Krušné hory Mts., Northwestern Bohemia, Czech Republic
   Třetihorní vulkány
   Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
   Uralské rubíny
   VENTS 2007 meeting in Turnov - Sedmihorky, 15 th - 19 June 2007. Excursion Guide - volcanic activity in the Karkonozse-Piedmont Basin
   Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
   Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
   Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů
   Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
   Zavarickit (BiOF) z Cínovce
   Zeolitová mineralizace Vinařické hory
   Zeolity podkrkonošské pánve
   Zkamenělé lesy Severní Ameriky