Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šír, Miloslav, 1956-
Autor článku
   Comparison of two methods to assess heterogenity of water flow in soils
   Entropy production on productive and non-productive surfaces
   Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
   Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
   Instability driven flow and runoff formation in a small catchment
   Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
   Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
   Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
   Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
   Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
   Testování retenční schopnosti půdy
   Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
   Usazené srážky na Šumavě
   Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
   Vliv rozptylu retenčních čar na numerickou modelaci pohybu vody v zemině
   Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
   Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě