Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šútor, Július
Autor článku
   Extrapolácia nameraných hodnôt hydrofyzikálnych charakteristík pôdy v rámci daného pôdneho druhu
   Interakcia nenasýtenej zóny pôdy so stúpajúcou hladinou podzemnej vody
   Podna voda v systéme využitelných vodných zdrojov
   Priestorová variabilita hydrofyzikálnych charakteristík pôd - retenčné vlastnosti pôd
   Spracovanie priestorovej variability hydrofyzikálnych charakteristík pôd - hydraulické vlastnosti pôd