Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ščučka, Jiří
Autor monografie
   Abrasives for AWJ Cutting
   Gotické fragmenty ze Staříče
   Mineralogická a silikátová analýza vzorků studeného odvalu po zkouškách rozpínavosti a rozpadavosti
   Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR)
   Testing of quality of nozzles
   Textury a struktury geokompozitů na bázi polyuretanových pryskyřic
Autor článku
   Abrasive Waterjet (AWJ) Titanium Tangental Turning Evaluation
   Aplikace obrazové analýzy ve výzkumu geokompozitních materiálů
   Architecture of Polyurethane Geocomposite Materials - Visualization and Imaging Techniques
   Barevně unikátní křídový pískovec z lomu Javorka v Lázních Bělohrad
   Bělohradský pískovec z lomu Javorka
   Chemical grouting - laboratory study of chemical grouts and geocomposites properties
   Concrete and rock cutting using modulated waterjets
   Confronting the texture and composition of the stones from upper and lower urinary tract
   Effects of pulsating water jet impact on aluminium surface
   Effects of pulsating water jet impact on aluminium surface
   Enhancing of water jet effects by pulsations
   Enhancing of Water Jet Effects by Pulsations
   Evaluation of rock failure by various physical methods in laboratory conditions
   Fluorescence microscopy and Image Analysis for study of Micro-fracturing in Rocks
   Form- und Größenänderungen von Mineralabrasivpartikeln beim Wasserabrasiv - Injektorstrahlverfahren
   Granodiorite aggregates from East Bohemia for high-performance and high-strength concretes
   Image Processing and Analysis in Geotechnical Investigation
   Influence of Polyurethane Geocomposite Architecture on its Physical-Mechanical Properties - Model Study
   Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy
   Mikrostrukturní vlastnosti cementového kamene s příměsí metalupku Mefisto L15
   Mössbauer Study of Transformation of Fe Cations during Thermal Treatment of Glauconite in Air
   New Method of testing tensile strength of rocks
   Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
   Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
   Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
   Odstraňování povrchových vrstev korodovaných betonů vysokorychlostními vodními paprsky
   Optická fluorescenční mikroskopie pro laboratorní studium stavby geomateriálů a stavebních hmot
   Ornamental stone surface treatment by pulsating water jets
   Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody
   Physical properties of carboniferous and permian rocks: comparison
   Ploché vodní paprsky při porušování betonu
   Povrchová desintegrace cementového betonu plochými vodními paprsky
   Processing and finishing of granite surfaces
   Přídržnost sanační malty k povrchu betonu upravenému vodním paprskem
   Příklady využití obrazové analýzy v mineralogii a petrografii
   Pulsating water jets
   Pulsating water jets: a tool for dimension stone cutting
   Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev
   Quality of bottom surface of kerfs produced by modulated jets
   Removal of concrete surface layers by pulsating water jets
   Removal of polyurea spray coatings from the surface of cement concrete by water jet technology
   Restaurování extrémně degradovaných renesančních pískovcových náhrobků v Dolním Benešově
   Rock cutting by pulsing water jets
   Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty
   Sanace betonové základové patky stožáru vysokého napětí polyuretanovou injektáží - analýza účinnosti injektáže
   Shape from focus: Fully automated 3D reconstruction and visualization of microscopic objects
   Study of kerfs induced by laser beam in rocks by image analysis
   Světlo v kamenech aneb chvála optické mikroskopie
   Testing of fan jet nozzles for pulsating jets generation
   Utilization of abrasive water jet for shaping of test specimens from geomaterials
   Utilization of Potential of Pulsating Jets for Removal of Concrete Layers
   Vizualizace a kvantifikace strukturně-texturních parametrů polyuretanových geokompozitních materiálů
   Vliv chemických hydrofobizačních prostředků na výměnu vlhkosti mezi póry pískovce a okolním prostředím
   Vliv tepelného namáhání na interakci moravské droby s vodou
   Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti
   Zpracování obrazu - efektivní nástroj pro strukturně-texturní analýzu geomateriálů a stavebních hmot