Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šťastný, Martin
Autor monografie
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Mineralogický a petrografický výzkum hornin a artefaktů
   Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
   Petrografie a mineralogie hornin z k.ú. Habrůvecká bučina ŠLP VŠZ Křtiny, okres Blansko a z okolí Rudky u Kunštátu
   Stanovení obsahu azbestových vláken ve vybraných stavebních materiálech
   Zhodnocení sedimentů z lokality Dalovice
Autor článku
   Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian massif
   Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
   Argillization of topaz-bearing granites in the Hub stock, Horní Slavkov-Krásno SN-W ore district (Bohemian Massif, Czech Republic)
   The behaviour of rare-earth elements and Y during the rock weathering and soil formation in the Říčany granite massif, Central Bohemia
   Broušená industrie na Hořovicku
   Changes in clay fraction mineralogical composition in the loess profile Praha-Sedlec of the Last Interglacial and Early Glacial
   Changes in the Clay Fraction Mineral Composition in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
   Changes in the Clay Fraction Mineral Compositon in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
   Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
   Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
   Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny
   Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
   Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
   Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
   Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
   Clay minerals in soil formed on limestones in the Southwest part of Prague, Czech Republic
   Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
   Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
   Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
   The contamination of sediments into the selected reservoirs in Northen Bohemia
   Česká společnost pro výzkum a využití jílů
   Development of soils on paragneiss and granite in the southeastern part of Bohemia
   Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
   Distribution of Some Rare Elements in the Bottom Sediments in the Water Rese
   Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
   Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
   Doklady slévačství neželezných kovů v kultuře s keramikou pražského typu na Moravě
   Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
   Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
   Emission from the fluidized bed combustion
   Emission from the Fluidized Bed Combustion
   Environmental Record in Soils on Loess in Northern Moravia, Czech Republic
   Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
   Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine
   Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine
   Garnet and other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
   Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
   Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora.Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
   Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian karst): the role of clay
   Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst): the role of clay minerals
   Goethit z Karlových Varů
   Goethit z Karlových Varů
   Greigit v sedimentech mostecké pánve
   Greigit v sedimentech mostecké pánve
   Holocene Evolution of the Soil Cover of the Protected Landscape Areas of the Czech Republic
   Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Horniny z okolí Vraného nad Vltavou
   Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
   Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
   Humic acids quality of Cambisols developed on gneiss and amphibolite
   Identifikace horniny odlévací fory z Praskoles
   Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (1)
   Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (2)
   Karst structures and related phenomena revealed in the underground quarries of the Maastricht - Riemst region (thr Netherlands - Belgium)
   Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
   Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
   Kontaminace sedimentů na vodní nádrži Nechranice
   Křemen z lokality Kněževes
   Křemen z lokality Kněževes
   Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohře
   Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohři
   Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
   Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
   Lower Miocene of the Pouzdřany unit, the West Carpathian flysch belt, southern Moravia
   Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia
   Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
   Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
   Mare basalts from the Luna 16 regolith
   Mikrostruktury i chimičeskij sostav materikovych porod iz regolita Luny 16, 20 i 24
   Mineral composition of Rendzic Leptosols in protected areas of the Czech Republic
   Mineral composition of sediments in the water reservoir and their contamination
   Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
   Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
   Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
   Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
   Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
   Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
   Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
   Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
   Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
   Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
   Mineralogy of variscan and prevariscan skarns of the Bohemian massif
   Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
   Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
   Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
   Mramor z Hasištejna v Krušných horách
   Mramor z Hasištejna v Krušných horách
   A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. - volcanic complex, Czech Republic
   A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
   Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
   Neolithic quarrying in the foothills of the Jizera Mountains and the dating thereof
   Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
   Neolitičtí kameníci v podhůří Jizerských hor
   Nové výsledky ve výzkumu skarnů
   Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
   Objev unikátního neolitického těžebního areálu
   Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
   Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
   Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
   Partition of beryllium and several other trace elements insurface waters
   Pedogenesis of a poly-cultural Archaeological Site in the Bohemian Karst (Czech republic)
   Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností
   Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefact in Bohemia
   Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
   Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefacts in Czech Republic
   Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
   Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
   Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
   Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
   Průběh konference o jílové mineralogii a petrologii
   Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky
   Půdní pokryv Bacínu
   Půdní pokryv Bacínu
   Půdy městské části Praha 6
   Quartz-chalcedony veins and its young deformation
   Quartz-chalcedony veins and its young deformation
   The Reactivity of Brown Coal in Fluidized Bed Combustion
   The reactivity of brown coal in fluidized bed combustion
   The relationship between gneisses from the Kola Superdeep borehole and their surface analogues
   The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
   Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
   Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). 1
   Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). 2
   Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). First Part
   Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). Second part
   Skorodit z Přebuze
   Skorodit z Přebuzi
   Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
   Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
   Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
   Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
   Soil development on spongilitic marlstones in natural and human impacted systems at selected localities of Prague (Czech Republic)
   Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
   Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
   Stručná mineralogie úlomků strusek a hornin z Nerudovy ulice
   Stříbro a Čechy okolo roku 1000
   Stříbro a Čechy okolo roku 1000
   Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř
   Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
   Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
   Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic
   Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
   Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
   Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
   Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) - Eine Fallstudie
   Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
   Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts
   Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
   Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
   Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian karst (The Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
   Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
   Uran a thorium v křídových sedimentech z vrtu US-1A a KN-1 (východní Čechy)
   Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů
   Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy
   Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi
   Výzkum olověných slitků z Čáslavi
   Výzkum olověných slitků z Čáslavi
   Zlato! Příčina vyvraždění Slavníkovců
   Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
   Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
Editor monografie
    XVIIth Conference on Clay mineralogy and Petrology. Book of Abstracts