Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šťovíčková, Naděžda
Autor článku
   Airborne geophysical survey in southwest Bohemia (Šumava Mts.piedmont) and its interpretation
   Člen korespondent ČSAV František Fiala již není mezi námi
   Extraterrestrial mineral raw materials: brief view on futurology
   The main rock sources of magnetic anomalies defined by petrophysical and petrological study on the example of Bohemian Massif
   Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
   Planety očima geologů
   Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
   Some results of new airborne geophysical mapping in the Bohemian Massif
   Výsledky nového leteckého geofyzikálního mapování v Českém masívu
   Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc.