Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šalaga, Ivan
Autor článku
   Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát
   Využiteľné množstvá krasovo-puklinových vôd v Domažnickej doline