Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šarbach, Michal
Autor článku
   Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
   Grafitová ložiska jižních Čech
   Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
   Locality No.4 - Bližná near Černá v Pošumaví : Elbaite subtype pegmatite penetrating marble with exomorphic tourmaline - Tourmaline minerals: dravite, schorl, uvite, elbaite, liddicoatite
   Marbles of carbonatite character from the Moldanubic varied group at Bližná, Czechoslovakia
   Nález rubelitu a indigolitu na dole Bližná
   Nová lokalita brucitu v jižních Čechách
   Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
   Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
   Shear kinematics on the contact between granulites and the Varied Group; Southern Bohemia, Moldanubian
   Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
   Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)