Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šebestová, Eva
Autor článku
   13C CP/MAS NMR, EPR and IR studies of buried wood
   Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
   Correlation between magnetic parameters and chemical composition of lake sediments from North Bohemia - pilot study
   Diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy in the analysis of coal oxidation
   Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
   Electronic parmagnetic resonance investigation of oxidized authrocite
   EPR characterization of coal
   Influence of ageing on the strenght of metal sorption by clay and humate
   Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 4. Elektronová paramagnetická rezonance
   Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance
   Investigation of low-temperature oxidation of brown coal by electron paramagnetic resonance and infrared spectroscopy
   Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
   Isolation and characterization of coal derived humic acids
   Nature of high oxyreactivity of oxidative altered bituminous coals
   Podstata vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných uhlí
   Problems with the quantitative spectroscopic analysis of oxygen rich czech coals
   Quantitative evaluation of 13C CP/MAS NMR spectra of coals
   Spectroscopic Characterization of the Postsedimentary Alterations of Ostrava-Karviná Coals
   Spectroscopic study of degraded woods from the Elbe River Valley
   Stabilita komplexů kadmia s uhelnými humáty a jejich velikostními frakcemi
   Structural characterization of coal humates from Bílina and Březová and their prospect in wastewater treatment
   Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
   Studium oxidace hnědého uhlí
   Weathering Rate of Fossil Organic Substance in Waste Dumps of Coal Mines and Large Construction Works and the Effect of Oxidation Products on Soil Properties of Dumping Grounds
   Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)