Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šeděnka, Karel
Autor článku
   Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona
   Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
   Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
   Příprava nového komplexního horního zákona ve vztahu k využívání nerostných surovin
   Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
   Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
   Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
   Vytěžitelné zásoby a těžební ztráty
   Zkušenosti aplikace Horního zákona v SRN