Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šesták, Ján
Autor článku
   Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie