Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ševc, Jaroslav
Autor článku
   Experimental study of carbonate formation kinetics in a Ca2+-Mg2+-CO32--Cl-system at a temperature of 25 C
   Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
   The study of selected systems "rock-water" at low temperatures (4-5 degrees C)
   Štúdium migračných schopností niektorých prvkov na báze organických komplexov