Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ševců, Jaromír
Autor článku
   Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
   Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
   Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
   Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
   Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
   Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev)
   Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
   Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
   Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
   Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
   Humboldtin z Lomnice u Sokolova
   Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
   Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
   Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
   Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína
   Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
   Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
   Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
   Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
   Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
   Metakoloidní sfalerit ze Zlatých Hor ve Slezsku
   Metodika rtg. kvantitativního stanovení jílových minerálů, karbonátů i živců
   Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
   Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
   Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
   Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
   Prubířství a prubířská keramika
   Ranciéit z Malé Viesky u Košic
   Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
   Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
   Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
   Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
   Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
   Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
   Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
   Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
   Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.