Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šibrava, Vladimír
Autor článku
   4. zasedání IGCP projektu č.378 na Moravě a v Rakousku
   7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
   Alpine Pleistocene Glaciations and their Link to Global Paleoclimatic Changes
   Bibliography of Quaternary literature on Cambodia, China, Indonesia, Laos People's Democratic Republic, Malaysia, the Philippines, the Republic of Korea, Thailand and Viet Nam
   Furth bei Göttweig
   Geoscience Development and Transfer of Technology Needs
   IGCP projekt č.378 zdárně pokračuje
   K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
   Krems a.d. Donau
   Kvartér Asie a Pacifiku v Malajsii a Thajsku
   Mezinárodní vědecká spolupráce
   Mezinárodní zasedání Komise pro plánování životního prostředí
   Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia
   Některé poznatky o kvartéru Austrálie a Nového Zélandu
   New Observations on the Loessic Sediments of Tropical Zone in Thailand
   Nové projekty Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP)
   Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu)
   Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
   O geologii Nové Guineje
   The outline of Quaternary stratigraphy in the Carpathian Foredeep and its links to the Alpine system
   Pliocenní a pleistocenní sedimenty v severozápadní části USA
   Projekt Mezinárodního programu geologických korelací č.296 "Kvartér Asie a pacifické oblasti" ukončen
   Quaternary loessic sediments in the humid tropical zone of Southeast Asia
   Quaternary of Southeast Asia - differences and affinities with temperate zones
   Quaternary sequences in Southeast Asia and their regional correlation
   RNDr. Jaroslav Macoun, CSc., sedmdesátníkem
   Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
   Should the Pliocene-Pleistocene boundary be lowered?
   A summary of French literature on the Quaternary of Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Viet Nam and Thailand
   Sympozium o dálkovém snímkování a výzkumu globálních změn
   Sympozium o genezi ofiolitů a o vývoji oceánické litosféry v Ománu
   Urbanization in seismically susceptible areas
   Zasedání IGCP projektu č.296 ve Vietnamu
   Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP)
   Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
   Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii
   Zasedání výboru OSN pro přírodní zdroje
   Zemětřesení v Arménii
   Zemřela Dr. Vodičková-Kneblová, CSc.