Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šimková, Markéta
Autor monografie
   Metodika tvorby informační služby Radon v podloží webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Nestabilita terénu webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Rizikové geofaktory - přehled webové reportingové aplikace Georeporty
   Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
   Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP