Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šimkovičová, Jarmila
Autor monografie
   Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
Autor článku
   Analýza vývoje hlavních napětí v oblasti tektonických poruch a jejich průniku
   Creating of observation station for monitoring surface influences of underground mining under nontrivial geo-mechanical conditions
   Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
   Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
   Injektážní pryskyřice a jejich adhezní pevnosti
   Measurements of Primary Horizontal Stresses in the Czech Part of Upper Silesian Basin by Using the Borehole Wall Hydrofracturing
   Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
   Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu
   Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
   Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
   Stress measurement in Carboniferous massif in eastern Czech part of Upper Silesian Basin and numerical model
   Viskozita dvousložkových injektážních pryskyřic
   Výběr zkušebních metod pro zjištění přilnavosti dvousložkových polyuretanových injektážních pryskyřic k povrchu hornin