Podrobnosti záznamu

Jméno
   Škoda, Radek
Autor monografie
   Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
   Granitic pegmatites and mineralogical museums in Czech Republic
   Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu
   Minerály Y, REE, Nb, Ta, Ti, W, Zr v systému granit- pegmatit
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
Autor článku
   Adolfpateraite, K[(UO2)(SO4)(OH)(H2O)], a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
   Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
   Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden
   Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden.
   Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
   Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
   Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
   Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
   Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
   Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře svaté Kateřiny
   Authigenic REE minerals from greywackes of the Drahany Uplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
   Authigenic REE minerals from the Greywaskes of the Drahany Upplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
   Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
   Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jesenník
   Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z Uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách
   Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
   Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
   Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
   Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic
   Chemické složení loštických pohárů
   Chemické složení loštických pohárů
   Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
   Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
   Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
   Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis; an example from an abandoned meander
   Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
   Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
   Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
   Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite and werdingite from the Bory Granulite Massif , Czech Republic
   Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic
   Crystal chemistry of the natural uranyl carbonate mineral grimselite, (K, Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), from Jáchymov, Czech Republic
   Crystal structure of pseudojohannite, with a revised formula, Cu3(OH)2[(UO2)4O4(SO4)2](H2O)12
   Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
   Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
   Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod
   Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
   Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
   DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
   Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
   Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
   Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
   Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
   Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
   Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U-, and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
   Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
   Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
   Foreword to the thematic set on "Granitic pegmatites: mineralogy and evolution (a special issue honoring the 60th birthday of Prof. Milan Novák)"
   Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika)
   Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
   Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
   Gem-quality massive pink mucovite from Brazil
   Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
   Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
   Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
   Hydrothermal reconstruction of crystal structure of pegmatitic allanite
   Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
   Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
   Interaction of metamict fergusonite-(Y) with mineralized hydrothermal fluids
   Interesting supergene Pb-rich mineral association from the Rovnost mining field, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. - Journal of Geosciences, 56, 257-271. DOI: 10.31/geosci.100
   The involvement of F CO2-, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in a the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic.
   The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
   Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
   Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
   Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
   Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masiv Čertova břemene
   Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
   Kumdykolite, a high-temperature polymorph of albite, from north Bohemian granulites
   LA-ICP-MS heavy metal analyses of fish scales from sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic)
   LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů
   Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
   Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
   Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
   Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
   Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi
   Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
   Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
   Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
   MINERÁLNÍ ASOCIACE FOSFÁTOVÝCH NODULÍ Z GRANITICKÉHO PEGMATITU OD CYRILOVA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, MOLDANUBIKUM; ČÁST I PRIMÁRNÍ A EXSOLUČNÍ FÁZE
   Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
   Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
   Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
   Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
   Molybdenem bohatý jarosit z oxidační zóny středověkáho Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka (Česká republika)
   Molybdenem bohatý v jarosit z oxidační zóny středověkého Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka
   Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
   Monazite hydrothermal alteration during high temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Upplands (Bohemian Massif, Czech republic)
   Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
   Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
   Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals - monitor of evolution of a peraluminous granite system, Podlesí, Czech Republic
   Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesi- Czech Republic
   Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
   Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
   Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
   Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum
   Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
   Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
   Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
   New naturally occuring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
   New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
   Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
   Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
   Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm)
   Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
   Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
   Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
   Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
   Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
   O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
   Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice crystalline complex (Czech Republic)
   Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice Crystalline Complex (Czech Republic)
   Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
   Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
   Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích
   "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
   Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji
   Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
   Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
   Preservation of the samarskite structure in a metamict ABO4 mineral: a key to crystal structure identification
   Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
   Primary oxide minerals in the system WO3 . Nb2O5 . TiO2 . Fe2O3 . FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory . Hatě, Czech Republic
   Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic. -
   Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
   Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
   Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
   Revize dufrenitu z Poniklé
   Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze záp. Krušných hor
   Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
   Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
   Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
   Rudní minerály dolomitovych žil v hadcích letovického krystalinika
   Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
   Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
   Selenium mineralization of the uranium deposit Zalesi, the Rychlebske Hory Mts., Czech Republic
   Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova
   Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
   Sodium scandium diphosphate, NaScP2O7, isotypic with alpha-NaTi(III)P2O7
   Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
   Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
   Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
   Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
   Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
   Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
   Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
   Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
   Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
   Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
   Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium
   Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
   Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
   Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
   Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
   Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
   Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
   Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
   Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
   Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
   Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
   Two-mica Granites of the Plechý (Plockenstein) Pluton in the triple-Point Area (Trojmezí, Dreilandereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
   U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as a main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic melasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
   U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as a main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic melasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
   U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
   Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
   Unusual chemistry of zircon from peraluminous granites
   Unusual chemistry of zircon from peraluminous granites
   Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
   Věžná near Nedvědice
   Výzkum granitu extrémně obohaceného thoriem v oblasti Trojmezí (Česká republika, Rakousko, Německo)
   VZNIK AUTIGENNÍHO XENOTIMU-(Y) V PODMÍNKÁCH VELMI SLABÉ METAMORFÓZY DROB A BŘIDLIC MORAVSKO-SLEZSKÉHO KULMU
   Y, REE-rich zirconolite from the Skalna Brama pegmatite near Szklarska Poręba (Karkonosze Massif, Lower Silesia, Poland)
   Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
   Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of Třebíč Pluton, Czech Republic;subtitutions and fractionation trends
   "Zaratit" z Kladna (Česká republika) - revize a nová data
   Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
   Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)
   Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
   Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny
   Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum
   Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách