Podrobnosti záznamu

Jméno
   Škovíra, Jiří
Autor článku
   Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
   Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
   Křemenné žíly od Vrchoslavi u Teplic
   Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
   Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
   Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
   Nové nálezy minerálů z Krupky
   Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
   Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
   Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
   Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic
   Wulfenit z Horní Krupky
   Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
   Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)