Podrobnosti záznamu

Jméno
   Škvarka, Ladislav
Autor článku
   Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
   Contamination and Protection of Fissure-karst Waters in Slovakia (Czechoslovakia)
   Groundwater resources in Slovakia (Czechoslovakia)
   Hydrogeologické pomery juhozápadnej časti Iraku
   Hydrogeologické poznatky z expertíznej činnosti v Iraku
   Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
   Origin of groundwater in the Tertiary volcanic complex in central Slovakia
   Vplyv blokovej stavby na racionálne využitie podzemných vôd