Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šmejkal, Václav
Autor článku
   Fljuoritovoje metasomatičeskoje mestorožděnije Čulut-Cagan-Del´ centraľnaja Mongolja
   Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
   Geochronologická a izotopická laboratoř
   Isotopic and geochemical indications of a drainless sulphate lake in the Permo-Carboniferous of the Krkonoše-piedmont Basin
   Isotopic composition and origin of carbonates in alkaline-metasomatic and cognate rocks of the Bohemioan massif, Czechoslovakia
   Isotopic composition of carbonates and differences in deposition environment during the Miocene lacutrine sedimentation in Krušné Hory graben
   Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
   Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
   Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
   Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
   Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
   Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky)
   Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika
   Magmatic and fossil components of mineral waters in the Eager-river continental rift
   Paragenetická studie měďnorudného výskytu "stříbrník" u Nýznerova
   Původ aragonitu v jeskyních : studie stabilních izotopů
   Rare earth and isotopic geochemistry of the fluorite-barite vein deposits from the western Rouergue district (France)
   Schwefelisotopenuntersuchungen an Sulfaten der Mineralwässer in West-Karpaten System der ČSSR und in Westböhmen
   Stable isotope study of base metal deposits from the eastern high Atlas, Morocco
   Syntektonické žíly s vláknitou výplní z východní části Hrubého Jeseníku
   Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
   Využití stabilních izotopů ve speleologii
   Vznik minerálních vod karlovarského typu