Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šmerda, Jaroslav
Autor článku
   Beitrag zur Kenntnis des Chemismus mährischer Moldavite von Kuchařovice und Suchohrdly - Znaimer Gebiet
   Další nález vltavínu z Konic u Znojma
   Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
   Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
   Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
   Moldavite from Konice near Znojmo
   Nálezy prokřemenělých dřev na Znojemsku
   Nová lokalita neogenních zkamenělin v Hrušovanech nad Jevišovkou
   Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae)
   O vltavínové konferenci ve Znojmě
   Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
   Příspěvek k poznání chemického složení moravských vltavínů - Znojemská podoblast
   Silberloch - opuštěná štola v Podyjí
   Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
   Tibni - solný důl na Eufratu
   Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
   Tvarová analýza vltavínů a křemenných valounů znojemské oblasti
   VII.konference o vltavínech v Jihomoravském muzeu ve Znojmě
   Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
   Vltavíny a jejich sběratelé na Znojemsku
   Vltavíny ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě
   Znojemské podzemí a jihlavští havíři