Podrobnosti záznamu

Jméno
   Špaček, Václav
Autor článku
   30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
   Možnosti úpravy zlatonosné rudy z ložiska Voltýřov
   Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
   Problémy úpravy domácích zlato- a stříbronosných rud
   Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
   Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
   Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy