Podrobnosti záznamu

Jméno
   Špachman, Vladimír
Autor článku
   Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
   Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
   Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru
   Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
   Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
   Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve