Podrobnosti záznamu

Jméno
   Špaldon, František
Autor článku
   Adsorpcia flotačných reagencií a ich pôsobenie v magnezitovej flotácii
   Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
   Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami
   Úloha elektrónovej mikroanalýzy v úprave magnezitovej suroviny