Podrobnosti záznamu

Jméno
   Štědrá, Veronika
Autor monografie
   Anglická verze webu České geologické služby
   Drahé kameny v Čechách a na Moravě. Námět
   The geological excursion around western Bohemia. The Ussher Society and the Devonshire Association Geology Section Guide
   Geologická dokumentace vybraných lokalit pro geopark 'Kraj blanických rytířů'
   geologická mapa 32-12 Volary
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
   Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
   Jak se vyhnout hněvu matky Země: geologická rizika všedního dne. Námět
   Kámen a životní cesta. Námět
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas
   Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon
   Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
   Mezozoikum-křída
   Mining Heritage in Czechia - the Excursion Guide. Conference 3rd Annual Meeting of Europamines
   Moje první setkání s kamenem. Námět
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
   Sources, emplacement environmnets, and metamorphic evolution of metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif).
   Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva
   Tectonometamorphic evolution of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia, based on the study of metabasic rocks. PhD Thesis, Charles University, Prague
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
   Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006
   Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-322 Kolín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-121 Horní Vltavice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 13-143 Pečky
   Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1:25 000, list Svojšice (13-321)
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-324 Kutná Hora - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-121 Horní Vltavice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, 32-122 Zbytiny
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-122 Zbytiny
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-321 Svojšice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-322 Kolín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 13-322 Kolín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
   Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora - Mapa dokumentačních bodů. MS
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-143 Pečky
   Základní geologická mapa ČR, list 32-122 Zbytiny: Mapa dokumentačních bodů
   Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
   Zlato a stříbro v české historii. Námět
   Zlato na Novoknínsku: průvodce naučnými stezkami
Autor článku
   Amphibolite facies metamorphism of the Mariánské Lázně Complex
   Biogeochemistry of a forest watershed underlain by serpentine in central Europe
   The Bohemian Cretaceous Basin From the Crystalline Basement to Quarternary:3D Modelling of the Geological Structure
   The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
   Ca-Ba-Mn trhlinová mineralizace s růžovým klinozoisitem vázaná na mramor sev. od Záblatí na Prachaticku
   CETS-CTS Teplá Post-Conference Excursion Guide
   CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
   CETS-CTS Teplá: The Post Conference Excursion Guide: The Mariánské Lázně Complex and its relation to neighbouring metamorphic units
   Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
   Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
   Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
   Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
   Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
   Contrasting tectonic evolution of gabbros of the MLC/TBU boundary, Bohemian Massif, CR
   Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inference fro the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
   Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
   Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
   Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
   Crustal structure of the western part of the Bohemian Massif, Czech Republic : A summary of the project "Geological model of western Bohemia, related to the deep borehole KTB in Germany"
   Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
   The different metamorphic evolution of HP rocks of the Gföhl unit in Kutná Hora Crystalline Complex against in Moldanubian Zone in Austria
   Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4
   Dvouletá bilance iniciativy 'Mezinárodní rok planety Země: Geologické vědy pro společnost' v ČR
   Ekologické zatížení hadcových půd
   Ekologické zatížení hadcových půd
   Gabbros in accretionary prism of the north-western part of the Bohemian Massif - a comparative petrogenetic study of the MLC and Gory Sowie
   Geochemie hornin ultrabazického povodí Pluhův bor ve Slavkovském lese
   Geochemistry and petrology of high-pressure albite-K-feldspar kyanite-garnet felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
   Geoecology of a forest watershed underlain by serpentine in Central Europe
   Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex
   Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in Germany
   Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)
   Geothermobarometry of the Mariánské Lázně Complex garnet amphibolites
   Geovědy: jejich význam pro společnost
   High-pressure metabasic rocks from the Kutná Hora Complex: geological position and petrology of exotic lithologies along the segmented Moldanubian margin, Bohemian Massif
   Historical Mining Sites in the Czech Republic between the harmful load, a passive heritage approach and future alternatives
   HP Melting and its Relationship to the Granulite Facies Metamorphism - an Example of the 'Gföhl Nappe' in the Kutná Hora Crystalline Complex
   Implications of petrophysical properties for petrology of basic and ultrabasic rocks of the Mariánské Lázně Complex, Bohemian Massif
   The International Year of Planet Earth: Summary of the Czech programme and achievements in 2007-2009
   The International Year of Planet Earth: Summary of the Czech outreach programme and its impact on recent geological heritage activities
   An intra-variscan suture zone in the Bohemian Massif recorded by HP (HT) metamorphism in oceanic/continental rock sequence
   Late-Variscan Extensional Collapse in South Bohemian Moldanubian Zone
   Late-Variscan Extensional collapse of the thickened Moldanubian crust in the southern Bohemia
   Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
   Main Results of the project: Results obtained on individual topics
   Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
   Mariánské Lázně Complex Garnet Amphibolite Thermobarometry
   The Mariánské Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
   The Mariánské-Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
   The Mariánské Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
   Nástroje pro prezentaci geologického dědictví a geologických věd
   Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
   Petrophysical properties of HP metabasites of the Kutná Hora Unit
   Planeta Země mocná a zranitelná
   Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor
   Popularizace věd o Zemi ze zkušenosti Mezinárodního roku planety Země
   Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia
   Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia
   The problem of dating HP metamorphism: an U-Pb isotope and geochemical study on eclogites and related rocks of the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic
   Project 2100 - geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG
   Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy. Poster a abstrakt
   A review of recent geochemcal and structural evidence for major Paleozoic rifting and re-assembly within the Bohemian Massif
   Rok planety Země v České republice 2007-2008-2009
   Sources, Emplacement Environments, and Metamorphic Evolution of Metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif)
   Study of isotopes and palaeofluids : Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif, a fluid inclusions study
   Tracing an incipient exhumation deformation back to UHP stage: eclogites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
   Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database
   Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database
   Vědy o Zemi společně bojují za sebeurčení
   Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
   Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
   Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku
   Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
   The World Goldpanning Association: a new meaning of the outdated prospection method
   Zpráva o geologicko-ložiskovém výzkumu okolí Bezděkova u Libice n. Doubravou(13-44 Hlinsko)