Podrobnosti záznamu

Jméno
   Štefanidesová, Vlasta
Autor článku
   Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
   The komplexation of mercury by humic acids
   Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
   Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
   Srážení a identifikace nerozpustných síranů
   Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů