Podrobnosti záznamu

Jméno
   Štohl, Jaroslav
Autor článku
   Geodinamičeskaja obstanovka projavlenija kajnozojskogo vulkanizma i rudogeneza Kavkaza i Karpat
   Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov
   Geologické a ložiskové poměry pohoria Javorina
   Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria
   Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
   Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
   Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
   Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
   Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
   Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
   Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska
   Porovnanie metalogenézy stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov
   Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí
   Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber
   Princíp etapovitosti mineralizačných procesov stredoslovenských vulkanitov
   RNDr. Ján Ilavský, DrSc., sa dožívá sedemdesiatin
   Silicifikácia a argilitizácia solfatárovej formácie
   Šobovská polymetalická mineralizácia
   Vzťah explozívnych brekcií a mineralizácie v stratovulkáne Javorie