Podrobnosti záznamu

Jméno
   Štor, Tomáš
Autor monografie
   The fluvial style changes during the transition from Pleistocene to Holocene, Ploučnice River system, Bohemian Massif, Czech Republic
   Mapa exodynamických jevů, list 03-341, Kněžmost
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
   Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-142 Hejnice
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-321 Jizerka
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
Autor článku
   Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku
   Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku
   Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
   Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
   Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu
   RECENT ALLUVIAL PROCESSES AND THEIR SEDIMENTARY RECORD IN LABSKÝ DŮL VALLEY AND ITS SURROUNDINGS, KRKONOŠE MTS