Podrobnosti záznamu

Jméno
   Štrouf, Richard
Autor článku
   Comparison of rock mass geotechnical properties of some coal bearing basins of the Czech Massif
   Komplexní způsob řešení geomechaniky ve slánské oblasti
   Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu