Podrobnosti záznamu

Jméno
   Štrupl, Vít
Autor monografie
   Anglická verze webu České geologické služby
   Inventarizace úložných míst
   Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page
   Portál státní geologické služby
   Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
   Registr rizikových opuštěných úložných míst
   Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka
   Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka
   Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil
   Webové stránky projektu Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví
   Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
Autor článku
   25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu (1988-2013)
   Die bergbaugeschichtliche Abteilung des GEOFOND der Republik Tschechien in Kutná Hora (Kuttenberg) - Bestände und Aktivitäten
   Databáze hlavních důlních děl
   Grafity na Českokrumlovsku
   Problematika "starých důlních děl" v České republice
   Problematika "starých důlních děl" v České republice
   Příklady zajišťování starých důlních děl
   REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR
   Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
   Staré doly v prostoru mměsta Kašperské Hory