Podrobnosti záznamu

Jméno
   Štubňa, Slavomír
Autor článku
   Alterácia hornín v okolí žily Schrämen a Hlavnej žily v ložisku Kremnica-Šturec
   Historický a perspektívny vývoj ťažby Au, Ag kovov na ložisku Kremnica
   Kremnica - Au-Ag - súčasné pohľady na ložisko a jeho ekonomický význam
   Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
   Vivianit v K-metasomaticky alternovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
   Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování