Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šuráň, Josef
Autor článku
   Charakteristika uranového zrudnění v Českém masívu
   Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
   Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran
   Metodika prognózního ocenění ČSSR na uran
   Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
   Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
   Využití map kvartérních pokryvů při řízení radiometrického průzkumu