Podrobnosti záznamu

Jméno
   Švancara, J.
Autor monografie
   SLICE Seismic lithospheric investigation of Central Europe. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02
Autor článku
   Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
   Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masívu stanicemi ÚFZ
   Geological setting and geodynamics in western Bohemia based on gravity survey
   Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
   Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
   Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech republic)
   Present-day seismicity of the south-eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)