Podrobnosti záznamu

Jméno
   Žáčková, Eliška
Autor monografie
   Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
   Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
   Mapa de las fracturas tectónicas Boaco, Nicaragua
   Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
   Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
   Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
   Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
   Tektonická mapa 1:25 000 listu Žacléř 03-422
   Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
   Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Všeruby 11-442
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa 1:25 000, list 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 32-124 Volary - Mapa dokumentačních bodů
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 421 Horní Maršov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-124 Volary
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Žacléř 03-422
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, 12-313 Kaznějov
   Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 list Semily 03-413
   Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
Autor článku
   Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
   Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, notrhern Bohemian Massif)
   Detrital zircon populations in quartzites of the Krkonose-Jizera Massif: implications for pre-collisional history of the Saxothuringian Domain in the Bohemian Massif
   Detrital zircon populations in quartzites of the Krkonoše-Jizera Massif - implications for pre-collisional history of the Saxothuringian Domain in the Bohemian Massif
   Differential exhumation in an orogenic root domain: Snieznik Dome
   Early Carboniferous blueschist-facies metamorphism in metapelites of the Krkonoše-Jizera Complex (northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)
   Early Carboniferous blueschist facies metamorphism in metapelites of the West Sudetes (Northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)
   Early Carboniferous blueschist facies metamorphism in metapelites of the West Sudetes (Northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)
   Fan-Like Structure in Central Part of the Śnieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
   Fan-Like Structure in Central Part of the Snieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
   Fragment of an Early Cambrian oceanic crust incorporated in the Variscan Orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif
   High Pressure and Low Temperature Metamorphism along the North-Eastern Margin of the Bohemian Massif
   High pressure and low temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
   High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
   High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
   The juxtaposition of eclogite and mid-crustal rocks in the Orlica-Snieznik Dome, Bohemian Massif
   The juxtaposition of eclogite and mid-crustal rocks in the Orlica-Snieznik Dome, Bohemian Massif
   Letovické krystalinikum: spodnokambrická oceánská kůra varisky začleněná do východního okraje Českého masívu
   Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic
   Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
   Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
   Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
   PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
   Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
   Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
   Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
   Textural Relations and Mineral Compositions of Retrogressed Low-Grade, High-Pressure Metabasites and Phyllites around Krkonoše Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts
   Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
   Vestige of an Early Cambrian incipient oceanic crust incorporated in the Variscan orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif
   Vestige of the Famennian arc-back-arc association in the eastern part of the Variscan Belt (Vrbno Group, Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
   Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
   Vysokotlaká-nízkoteplotní metamorfóza v metapelitech krkonošsko-jizerského komplexu (Západní Sudety, Český Masív)
   Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum