Podrobnosti záznamu

Jméno
   Žák, Karel
Autor monografie
   16th International Congress of Speleology : Brno, Czech Republic, July 21-28, 2013 : excursion guide. B5CZ, Bohemian Karst
   Český kras - klíč k české krajině : skály, voda a čas
   Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (JESO)
   Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   Feasibility of karst hydrogeological research in the Loferer Schacht area, Loferer Steinberge, Austria
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
   Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst, International Conference on Past Global Changes, Excursion Guide
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   International Union for Quaternary Research, Commission for the study of Holocene, Bohemian Field Conference, September 10-12, 2000, Prague, Excursion Guidebook
   Jeskyně
   Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
   Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky : závěrečná zpráva
   Posouzení podélných geologických profilů pro tunelovou stavbu Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
   Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
   Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina
   Údolím Kačáku (Loděnice) napříč Českým krasem
   Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
   Valounová analýza řáčních štěrků v korytě řeky Berounky a pravděpodobné zdroje valounového materiálu v úseku mezi Zvíkovcem a ústím Berounky do Vltavy
   Venkovní expozice bloků hornin Všeradice - úvodní návrh odborné náplně
   Venkovní expozice bloků hornin Všeradice, Etapa 2 - výběr bloků hornin a návrh jejich rozmístění
Autor článku
   16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
   Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry. Přikryl R., Svobodová J., Žák K., Hradil D
   Anthropogenic origin of salt efflorescences on sandstone sculptures (Charles bridge, Prague, Czech Republic) ? mineralogical and stable isotope geochemistry evidence
   Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
   Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
   Binary mixing as a principal process in the petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Plutonic Complex
   Binary mixing as a principal process in the petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Plutonic Complex
   Bitumen in the Late Variscan hydrothermal vine-type uranium deposit of Příbram
   Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbram, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
   Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
   The calcareous speleothems in the pseudokarst Jaskinia Slowianska-Drwali cave, Beskid Niski Mts., Poland
   Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
   Changes in Mercury Deposition in a Mining and Smelting Region as Recorded in Tree Rings
   Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic
   Coarsely crystalline cryogenic cave carbonate - a new archive to estimate the Last Glacial minimum permafrost depth in Central Europe
   A complex study of the Holštjnská cave deposit (Moravian Karst, Czech Republic)
   Cryogenic carbonate precipitation in caves: Jaskyňa Studného Vetra Cave (Low Tatras, Slovakia) case study
   Cryogenic carbonates in cave environments: A review
   Cryogenic cave calcite from several Central European caves: Age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
   Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian
   Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian
   Cryogenic Cave Pearls In the Periglacial Zones of Ice Caves
   Cryogenic formation of carbonate in caves - a review
   Český kras : (K 112 87)
   Dated speleothems of the non-karst caves in the Polish Flysch Carpathians and their relations to climatic changes during the Late Glacial-Holocene
   Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holštejn Valley Cenozoic history (Czech Republic)
   Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
   Dynamics of sulphate oxygen isotopes in a spruce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
   Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale hosted deposits (Zunyi region, Guizhou province, southwest China): An example of the study of potentially toxic elements in rocks, soils and crop plan
   Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
   Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
   Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
   Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
   Evidence of oxidation of the Kupferschiefer in the Lubin-Sieroszowice deposit, Poland: implications for Cu-Ag, and Au-Pt-Pd mineralisation
   Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study
   Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study.
   Evolution of hot-spring travertine accumulation in Karlovy Vary/Carlsbad (Czech Republic) and its significance for the evolution of Teplá valley and Ohře/Eger rift
   Find of flora in Tertiary sediments near Karlštejn
   Floodplain sediments of the 2002 catastrophic flood at the Vltava (Moldau) River and its tributaries: mineralogy, chemical composition, and post-sedimentary evolution
   Fluid inclusion and stable isotope study at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
   Fluxes of Heavy Metals from a Highly Polluted Watershed During Flood Events: A Case Study of the Litavka River, Czech Republic
   Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
   Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
   Geochemical investigations of stratabound Gunga barite deposit of Khuzdar (Balochistan), Pakistan
   Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
   Geochemistry and petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Pluton
   Geochemistry and timing of alterations un the Late Variscan shear zone-hosted hydrothermal uranium deposit of Rožná
   Geochemistry of thermal waters in the northeastern part of the Eger Rift, Czech Republic: implications for 14C dating
   Geochemistry of thermal waters in the northeastern part of the Eger Rift, Czech Republic: implications for 14C dating
   Geochronologické metody. K/Ar a Ar/Ar datování illitu, slíd a draselných živců
   Geologický a karsologický popis jeskyně Na Javorce
   Geology and genesis of the Varsican porphyry-style gold mineralization, Petráčkova Hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
   Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
   History hidden in a heap of bat guano (scientific documentary)
   The Holocene sedimentation under sandstone rockshelters of Northern Bohemia, Czech Republik
   Hydrogeologie krasového systému Pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data. Žák K., Vysoká H., Bruthans J., Hlaváč J
   Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem-Tetínský vývěr: nová pozorování a data.
   Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
   Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
   Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
   Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
   Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
   Izotopy síry v sulfidech a sulfátech
   Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
   Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
   K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
   K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
   Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
   Late Glacial and Holocene climatic record in a stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
   Late Glacial and Holocene sedimentation under sandstone rock shelters of northern Bohemia (Czech Republic)
   Lithium and magnetism isotopes in sediments of the Ries area: constraints on the sources of moldavite tektites
   Macháčkova jeskyně v Českém krasu - první jeskyně ve vápencích chýnických
   Měkkýši "Vápenného kálku" v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď
   Mineralogia i wiek nacieków z jaskiń beskidzkich
   Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
   Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence
   Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
   Moldavite aus dem westlichen und nördlichen teil Böhmens
   Morfologija, sostav, vozrast i priroda karbonatnychsferolitov iz peščer Zapadnogo Urala
   Morphology, composition, age and origin of carbonate spherulites from caves of Western Urals
   Multiple fluid sources/pathways and severe thermal gradients during formation of the Jílové orogenic gold deposit, Bohemian Massif, Czech Republic
   Multiple sources of Au-mineralization: the Jílové district, Bohemian Massif, Czech Republic
   Multiple sources of metals for Mineralizations in lower cambrian black shales of South China: Evidence from geochemical and petrographic study
   Multiple sources of metals of mineralization in Lower Cambrian black shales of south China: Evidence from geochemical and petrographic study
   Multiple sources of metals of mineralization in Lower Cambrian black shales of South China: Evidence from geochemical and petrographic study
   Na Javorce Cave - a new discovery in the Bohemian Karst (Czech Republic): unique example of relationships between hydrothermal and common karstification.
   Nález bulavy v údolí Žloukavy (Kat. úz. Račice, okr. Rakovník)
   Nekrasové jeskyně ve slepencích brdského kambria
   Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
   New data on the origin of Lower Cambrian Mo-Ni-PGE black shales in Guizhou Province, South China
   New localities of coarsely crystalline cryogenic cave carbonates in Slovakia
   New opinions on the formation of hemispheres from the Stratenská Cave
   Ni-Mo-PGE rich black shales of South China: Preliminary results from the isotope study of related barite and carbonates
   Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
   Nové geodetické zaměření středověké studny hradu Karlštejna a její hydrogeologické souvislosti
   Nové hradiště nad Vůznicí, k. ú. Běleč, okr. Kladno
   Nové názory na genézu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni
   Nové poznatky z výzkumu kryogenních jeskynních karbonátů
   Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
   Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
   Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
   Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
   Oxidation of the Kupferschiefer in the Lubin-Sieroszowice deposit, SW Poland: Evidence from petrographic and geochemical studies
   Oxygen isotope climatic record in a carbonate flowstone layer from a Medieval undergriund mine in the Kutná Hora ore district
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - preliminary data
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - Preliminary data.
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
   P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
   Palaeoenvironments and palaeoceanography changes across the Jurassic/Cretaceous boundary in the Arctic realm: case study of the Nordvik section (north Siberia, Russia)
   Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
   Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
   Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
   Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
   Preliminary data on speleothems in the caves of the Beskidy Mts., Poland
   Preliminary results of the study of toxic elements in soils and crop plants in areas of Ni-Mo black shale-hosted deposits (Zunyi region, south China)
   Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst
   Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
   The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field (south China)
   The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
   Sedimentary archives opened in the Holštejnsá Cave, Moravian Karst (Czech Republic)
   Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
   Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
   Silver-lead-zinc veins: A descriptive model
   Splaveninový režim Berounky
   Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
   Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
   Stable isotope study of diagenetic carbonates in Miocene sediments of the North Bohemian Brown Coal Basin (Most Basin), Czech Republic
   Stáří kupy netopýřího guana v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
   Stop 4, Karlovy Vary
   Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
   Sulfur in the tree rings in Central Europe: A negative d34S shift relative to regional pollution sources
   Sulfur in tree rings in Central Europe: A negative delta 34S shift relative to regional pollution sources
   Tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field, South China: Fluid inclusion and stable isotope study
   Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
   Travertine deposits of the Karlovy Vary thermal water system
   Triple-oxygen isotope composition of moldavites and irghizites: clues for source materials of tektites and other impactrelated glasses
   Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
   An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
   Unusual types of secondary calcite from the Scarisoara Ice Cave, Bihor Mts., Romania
   Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
   Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
   Vznik holocenních suťových brekcí ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
   Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
   Vztah hydrotermálních a krasových procesů v České krasu - diskuse
   Záhadné kalcity, Výlet do doby ledové
   Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
   Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
   Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech