Podrobnosti záznamu

Jméno
   Žák, Karel, 1957-
Autor článku
   Alkaline and Ultramafic Carbonate Lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins, Czech Republic
   Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry
   Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
   Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
   Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
   Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
   C and O isotopic composition of carbonates and S isotopic composition of sulfides from West Bohemian uranium deposits
   Carbon and oxygen isotopic composition of carbonate minerals from the Jílové and Libčice gold deposits, Czech Republic
   Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
   Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
   Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
   Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
   Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
   Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
   Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
   Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
   Distribuce stabilních izotopů lehkých prvků v hydrotermálních minerálech příbramského uranového ložiska
   Distribution of sulphur isotopes and tectonic development of the Barrandian Proteozoic (Bohemian Massif)
   Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
   Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
   Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
   Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study
   Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
   Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
   Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
   Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
   Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
   Evolution of crustal fluids in a shear zone during retrograde metamorphism, regional uplift, and cooling : The Kašperské Hory gold deposit, Moldanubian Unit, Bohemian Massif
   Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
   Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst
   Formation conditions of various calcite types an unusual alteration pproducts of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic
   Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
   Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
   Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
   Geochemistry and Petrogenesis of the Klatovy Granodiorite, SW Part of the Central Bohemian Pluton
   Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
   Hartite from Bílina
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
   Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
   Hydrothermal mineralizations of the West-Bohemian region: P-T-X conditions of deposition and hydrothermal fluid sources
   Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
   The importance of black shales in the origin of tin-polymetallic ores in the Dachang ore district, South China
   Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic)
   Isotopic composition of sulfur in coals of the North Bohemian brown coal basin.
   Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
   Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
   Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
   Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
   Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
   Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
   Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
   Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
   Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
   Krasové prameny Českého krasu
   Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
   Late to post-Variscan hydrothermal activity along the Bohemicum/Moldanubicum boundary (Bohemian Massif)
   Late Variscan hydrothermal uraninite-anthraxolite deposits of the Příbram ore region, Bohemian Massif: Geology and genetic features of the largest uranium vein-type deposits of the Czech Republic
   Marbles, calc-silicate rocks and skarns of the Moldanubian Unit (Bohemian Massif, Czechoslovakia) : Carbon and oxygen isotope and fluid inclusion constraints on their formation conditions
   Metamorphic Origin of Hydrothermal Ore Fluids of Vein Mineralization in Gemeric belt, Western Carpathians
   1. mezinárodní sympozium o aplikované izotopové geochemii
   Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
   Moldavite aus dem westlichen und dem nördlichen Teil Böhmens
   Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun)
   Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou
   Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
   Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
   Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
   Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
   Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
   P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
   Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
   Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
   Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
   Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
   Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu (12-41 Beroun)
   Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
   Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
   Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
   Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
   Re-Os dating of gold deposits using accessory molybdenite at the Kašperské Hory and Petráčkova hora mines, Czech Republic
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
   Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
   Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika
   Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
   Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru
   Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
   Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia)
   Stable isotopes and fluid inclusions in hydrothermal deposits: the Příbram ore region
   Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
   Stratiform barite-hyalophane-sulphidic ores of the Rožná deposit (the Bohemian Massif, Czech Republic): A new type of mineralization in the moldanubian zone
   Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
   Study of isotopes and palaeofluids: The distribution of carbon, oxygen and sulphur isotopes in rocks and ore deposits of the Teplá-Barrandian unit and the moldanubian zone
   Sulfide mineralization of the Kutná Hora ore district; Bohemian Massif, Czech Republic : stable isotope and fluid inclusion study
   Sulfur, carbon and oxygen isotope study of Mesozoic barite and celestite deposits of the Neuquén Province, Argentina
   Sulfur Isotope Signals in Forest Soils of Central Europe along an Air Pollution Gradient
   Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
   Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
   Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
   Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
   An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
   Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
   Vein-type hydrothermal deposits of the Bohemian Massif: Evolution of hydrothermal fluid sources and relation to extension events in the crust
   Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
   Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
   Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
   Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
   Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
   Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
   Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
   Zdroj, přenos a ukládání kovů
   Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)
   Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech