Podrobnosti záznamu

Jméno
   Žůrek, P.
Autor monografie
   Dobývací metody hlubinného dobývání na rudních a uranových ložiscích
   Historický Důl Jeroným v Čisté
   Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
   Metodický pokyn k likvidaci hlubinného dolu zakládáním
   Návrh metodiky likvidace hlavních důlních děl
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
   Závěrečná zpráva - Realizační výstup projektu VaV ČBÚ č. 42-05
Autor článku
   Analysis of seismic events induced by blasting operations in the opencast mine
   Changes of the uniaxial compressive strength of rocks under the dynamic load with different frequencies
   Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
   Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment
   Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
   Důl Jeroným v Čisté, geografie, geologie, historie, současnost
   Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
   Experimental measurement of vibration induced by quarry blasts and evaluation of their effects on buildings
   Geotechnical monitoring and mathematical modelling in medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
   Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
   Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
   Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
   Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
   Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
   Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
   Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
   Utilization of old mine workings in the Czech Republic
   Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013