Podrobnosti záznamu

Jméno
   Žůrek, Petr, 1951-
Autor článku
   Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
   Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
   Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
   Hornictví a ochrana životního prostředí
   Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
   Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
   Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
   Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
   Rozbor průtrží uhlí a plynů v dolech ostravsko-karvinského revíru
   Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
   Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013