Podrobnosti záznamu

Jméno
   Žižka, Lukáš
Autor článku
   Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
   Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
   Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
   Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
   Pracovní cesta do země lovců lebek
   Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
   Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
   Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
   Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
   Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
   Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou