Podrobnosti záznamu

Jméno
   Žigová, Anna
Autor monografie
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
Autor článku
   Akce České pedologické společnosti
   The behaviour of rare-earth elements and Y during the rock weathering and soil formation in the Říčany granite massif, Central Bohemia
   Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
   Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republik), 7 Years of Systematic Study
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
   Biogeochemistry of the Transition Elements in a Forested Landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
   Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
   Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
   Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
   Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
   Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny
   Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine
   Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine.
   Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) triethylenetetramine
   Clay minerals in soil formed on limestones in the Southwest part of Prague, Czech Republic
   Comparison of aggregate stability within six soil profiles under conventional tillage using various laboratory tests
   Cycles of pedogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
   Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy
   Dětaň
   Development of soils on paragneiss and granite in the southeastern part of Bohemia
   Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
   Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
   Dobšín, Knobloch-Skálova jeskyně. Pedologický posudek
   Environmental Record in Soils on Loess in Northern Moravia, Czech Republic
   Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
   Evoluce půdního pokryvu Českého krasu ve vztahu k pedodiverzitě a klasifikačnímu systému půd
   Factors Affecting the Trace Element Distribution in a Soil Developed on Granite Bedrock in Central Bohemia (Czech Republic)
   Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian karst): the role of clay
   Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst): the role of clay minerals
   Holocene Evolution of the Soil Cover of the Protected Landscape Areas of the Czech Republic
   Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Humic acids quality of Cambisols developed on gneiss and amphibolite
   Ichnofabric in terrestrial volcanic context Dětaň locality, Oligocene, Czech Republic)
   Impact of plant roots and soil organisms on soil micromorphology and hydraulic properties
   Impact of Soil Micromorphology on Stability of Soil Structure and Soil Hydraulic Properties
   Impact of spruce forest and grass vegetation cover on soil micromorphology and hydraulic properties of organic matter horizon
   Impact of varying micromorphology on water flow and solute transport
   Impact of varying soil plant cover on soil micromorphology and hydraulic properties
   Influence of acidic deposition on the characteristics of soil in nature state reserve "Voděradské bučiny" from the point of view of trace elements content
   Konference České pedologické společnosti v Milovech
   Lead isotopic signatures of saprotrophic macrofungi of various origins: Tracing for lead sources and possible applications in geomycology
   Micromorphological study of soil porous system affected by organisms and its impact on soil hydraulic properties
   Mineral composition of Rendzic Leptosols in protected areas of the Czech Republic
   Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu
   A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. - volcanic complex, Czech Republic
   A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
   On the possible role of macrofungi in the biogeochemical fate of ofuranium in polluted forest soils
   Pedogenesis of a poly-cultural Archaeological Site in the Bohemian Karst (Czech republic)
   Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností
   Pedologické dny 1998
   Pedologické dny 2000
   Pedologické dny
   Počáteční stadium pedogeneze na terasových svazích. Initial stage of pedogenesis on terraced slopes
   Pro pedologa je čtení slovníku skličující
   Prostor pod širým nebem
   Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
   Půdní pokryv Bacínu
   Půdní pokryv Bacínu
   Půdní poměry koněpruské oblasti
   Půdní poměry koněpruské oblasti
   Půdy městské části Praha 6
   Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštejnem a Litní (rýha spol. Telecom)
   Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
   Role of the Climatic Factor in Soil Formation at Boubová (Bohemian Karst, Czech Republic)
   Role of the Climatic Factor in Soil Formation at Boubová (Bohemian Karst, Czech Republic)
   Rozšírenie šedozemí na území Českej republiky
   Seasonal variability of selected chemical, physical and hydraulic properties of agricultural soils
   Seasonal variability of soil aggregate stability
   Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
   Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
   Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
   Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
   Soil development on spongilitic marlstones in natural and human impacted systems at selected localities of Prague (Czech Republic)
   Soil hydraulic properties of topsoil along two elevation transects affected by soil erosion
   Soil micromorphological study for assessment of soil porous system, soil hydraulic properties and structure stability
   Soil micromorphology, soil structure stability and soil hydraulic properties
   Sources and fluxes of selected microelements in a Central Bohemian forest ecosystem with granitic bedrock
   Stop Fri/3:Dětaň
   A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
   A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
   Temporal variability of selected chemical and physical propertires of topsoil of three soil types
   Temporal variability of structure and hydraulic properties of topsoil of three soil types
   Utilization of Some Principles of Soil Monitoring for Evaulation of Holocene Development of Soil Cover in Protected Landscape Areas
   V. V. Dokučajev - zakladatel genetické pedologie
   Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment
   Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
   Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách
   Vliv terasování svahů na fyzikální vlastnosti skořicových půd v Kirgizii
   Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů
   Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy
Editor monografie
    10. pedologické dny 2004 na téma Pedodiverzita. Průvodce exkurzí
Další autor
Článek
   Stálice