Podrobnosti záznamu

Jméno
   Živor, Roman
Autor monografie
   Kaolinitické pískovce Krašovice - Trnová
   Laboratorní zkoušky pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců
   Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov
   Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze
   Propustnost vzorků vápence a slínovců - úložiště RAO Richard - IGHP
   Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
   Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin - Úložiště RAO Richard - IGHP
   Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin, lokalita PTP-5, Potůčky - Podlesí
   Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro přeložku trati
   Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin
   Tenzometrická a geodetická měření při opravě sloupu na Letohrádku královny Anny v prostorách Pražského hradu
   Tenzometrická měření prováděná při realizaci podchycení sloupů u schodiště C v ČNB
   Tenzometrické měření deformačních změn na táhlech ve Valdštejnské konírně
   Triaxiální pevnosti vybraných typů hornin : závěrečná zpráva
   Triaxiální zkoušky granitů z lokality Příbram - Brod
   Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves
Autor článku
   Application of autocorrelation analysis for interpreting acoustic emission in rock
   Assessment of the geomechanical changes in the upper crust on the basic of laboratory tests of rock samples from the KSDB-3 borehole and their surface analogues
   Assessment of the geomechanical changes in the upper crust on the basic of the laboratory tests of rock samples from KSDB-3 borehole and their surface analogues
   Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
   Coarsely crystalline cryogenic cave carbonate - a new archive to estimate the Last Glacial minimum permafrost depth in Central Europe
   Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
   Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
   A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola superdeep borehole core samples and their surface analogues
   Comparison of the elastic properties of the Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues obtained by static and dynamic measurements
   Contribution of the deformation behaviour of rocks during Rheological loading
   Convergence Measurement on the Mine Mayrau
   Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
   Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru
   The Effect of Mining Activity on the Occurrence of Mining Tremors in the Safety Shaft Pillar of the Kladno-Mayrau Coal Mine
   The Effect of Mining Activity on the Surface in the Safety Shaft Pillar Area of Mayrau Mine
   Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
   Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
   Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
   Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
   Fizičeskije i mechaničeskije svojstva porod SG-3 v zavisimosti ot glubiny
   Geological conditions in the Vinařice allotment of the Kladno coal mine
   Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru
   The influence of deep mining damping on the processes in lithosphere and environment. Příbram uranium deposit after termination of mining
   Influence of Structure and Cracks Distribution on P-wave Velocity anisotropy in rocks - laboratory and field study
   Jizerské hory Mountains - geology and morphology
   Kladenský revír
   Kladno District
   Laboratory apparatus to measure porous material permeability
   Měření propustnosti přírodních stavebních materiálů
   Mining and Geologic Circumstances in the Mayrau Mine
   Mining Tremors Activity in the Area of the Mine Kladno II-Mayrau after Ending of Mining
   Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
   Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence
   Physical and mechanical properties changes of rocks of SG-3 in function of depth
   Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
   Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
   The relationship between gneisses from the Kola Superdeep borehole and their surface analogues
   Sravnenije fizičeskich i mechaničeskich svojstv obzazcov porod iz razreza Kol'skoj sverchglubokoj skvažiny i ich gomologov s poverchnosti
   Study of influence of scaling factor on seimic velocity anisotropy
   Study of the Physical and Mechanical Properties of Selected Rocks from the Kola Superdeep Borehole
   Tensometric measurements for static securing of historical buildings
   Tenzometrická měření využívaná při opravách historických památek
   Ultrasonic and Seismoacoustic Control of Rheological Deformations of Loaded Sandstone Samples
   Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
   Velocity dispersion in fractured rocks in a wide frequency range
   Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin
Editor monografie
    Proceedings XXXI. Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics