Podrobnosti záznamu

Jméno
   Adámek, Josef
Autor monografie
   Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
   Results of the investigations at the karpatian-badenian boundary in the Carpathian Foredeep, Czech Republic
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice
Autor článku
   Co přinesla revise mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden
   Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
   Evaluation of the sediments from the VK-1 borehole Vranovice (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Evaluation of the sediments from the VK-1 borehole Vranovice (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
   Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
   Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
   Geologické poznatky o stavbě mesozoika v úseku jih jihovýchodních svahů Českého masívu
   Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti Dolních Dunajovic v moravské části karpatské předhlubně
   Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti ložiska plynu Dolní Dunajovice
   Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
   Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom?
   The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia-geology and paleogeography
   The Karpatian in the Carpathian Foredeep (Moravia)
   Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice)
   Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Iváň) a VK-1 (Vranovice)
   Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
   Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
   Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
   New findings on the deep structure of the southeastern slopes of the Bohemian Massif ("southern section"- Němčičky block)
   Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
   Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně
   Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
   Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni
   Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
   Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
   Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu