Podrobnosti záznamu

Jméno
   Adamová, Marie, 1943-
Autor článku
   Charakter zastoupení stopových prvků v kvartérních sedimentech (půdácha spraších ) v okolí Brna
   Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
   Comparison of the East Alpine and West Carpathian Flysch Zone - a geochemical approach
   Geochemické zhodnocení sedimentů pouzdřanské jednotky
   Geochemické zhodnocení sedimentů slezské jednotky
   Geochemie flyšových sedimentů západní části čs. Karpat
   Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
   Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
   Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep
   Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
   Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
   Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness